Przejdź do treści

REKRUTACJA - BIURO ZAMIANY MIESZKAŃ

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku
Ogłasza nabór na stanowisko
w Biurze Zamiany Mieszkań w pełnym wymiarze czasu pracy.

1.   Wymagania :

 a)       obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 b)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 c)       kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien
           cieszyć się nieposzlakowaną opinią,


 d)       wykształcenie - wyższe  lub średnie,

 e)       mile widziane doświadczenie zawodowe,

 f)       dobre zdolności organizacyjne i interpersonalne,

 g)       mile widziana znajomość przepisów z zakresu:

            -  Ustawy o Własności Lokali
            -  Ustawy o Ochronie Praw Lokatorów


 2.        Wymagania dodatkowe:

  a)       umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,

  b)       rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność, dyspozycyjność,

  d)       pewność siebie i motywacja do pracy, nastawienie na realizację wyznaczonych celów,

  e)       umiejętność pracy w zespole,

  f)        odporność na stres,

  g)       znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

 3.       Opis stanowiska:

  a)    Obsługa klienta w zakresie zamiany mieszkań zgodnie z przyjętymi procedurami,

  b)    wydawanie i rejestrowanie wniosków o zamianę mieszkania.

  c)    okazywanie lokali przeznaczonych do zamiany,

  d)    sporządzanie sprawozdań dotyczących lokali mieszkalnych,

  e)    obsługa programu informatycznego DOM5 firmy Sacer.

   4.       Wymagane dokumenty:

CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

Prezes Spółki może na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

   -         osobiście (w sekretariacie spółki lub w dziale kadr p. 14  Słupsk, ul. Tuwima 4),

   -         pocztą na adres Spółki 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4  z dopiskiem Rekrutacja  - pracownik Biura Zamiany Mieszkań (liczy się data wpływu),

   -         termin składania dokumentów do 18.09.2019 roku, do godz. 09.00,

   -         aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

   -         informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.pgm.slupsk.pl

back to top