Przejdź do treści

Służby Techniczne

Do zadań służb technicznych należy w szczególności:

* terminowe, rzetelne i zgodne z przepisami dokonywanie przeglądów technicznych nieruchomości
* przyjmowanie zgłoszeń konserwacyjnych od administratorów (w tym uzyskanych z informacji od lokatorów i właścicieli)
* weryfikacja przyjętych zgłoszeń konserwacyjnych
* opracowanie planów remontów bieżących kwartalnych i rocznych.
* opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej poszczególnych przedsięwzięć
* nadzór nad terminowym i fachowym wykonaniem prac konserwacyjnych i remontowych
* dokonywanie odbiorów, sprawdzanie prawidłowości i jakości wykonanych robót. 
  

Administracja Zasobów Gminnych
Zastępca Kierownika  ds. Technicznych
Tomasz Bałaszewicz
Pl. Zwycięstwa 4
tel.: sekretariat (59) 84 87 671; (59) 842 39 39 fax: (59) 842 39 31
e-mail: tomasz.balaszewicz@pgm.slupsk.pl

Administracja Wspólnot i Lokali nr 1
Kierownik
Wojciech Simonowicz
tel.(59) 84 87 599, fax (599),  (59) 84 87 600 wew. 599
e-mail: wojciech.simonowicz@pgm.slupsk.pl
pgm-simonowiczstatus pgm-simonowicz


Administracja Wspólnot i Lokali nr 2
Zastępca Kierownika  ds. Technicznych
Mariusz Kłobuch
ul. Niemcewicza 15
tel. (59) 84 87-664 fax: (59) 842 50 91
e-mail: mariusz.klobuch@pgm.slupsk.pl
pgm-klobuchstatus pgm-klobuch

 
Remonty i termomodernizacje, jakie realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w zarządzanym przez siebie zasobie mieszkaniowym, są wysoko oceniane przez profesjonalne gremia.

PGM sp. z o.o. od kilku lat jest finalistą w ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku”, któremu patronuje Prezydent Polski. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. Konkurs promuje funkcjonalność przebudowywanych i modernizowanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowej techniki, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, wysokie efekty ekologiczne, dbałość o architekturę i ochronę materialnego dziedzictwa kulturowego, rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych.

W 2002 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej otrzymało wyróżnienie za remont elewacji budynku przy Wojska Polskiego 37.

W 2003 finalistami konkursu były modernizacje budynków Nowobramska 1 i Nowobramska 2.

Również w gronie finalistów znalazły się modernizacja wnętrz budynku przy Lelewela 53c oraz adaptacja pomieszczeń lokalu użytkowego przy Armii Krajowej 10 na lokale mieszkalne.

W 2005 roku finalistą konkursu została renowacja zabytkowej elewacji budynku przy Armi Krajowej 1A. Natomiast rok później okolicznościową statuetkę i tytuł „Modernizacja Roku 2006” otrzymał PGM za modernizację budynku mieszkalnego Stary Rynek 7.

W 2010 roku PGM otrzymał tytuł „Modernizacja Roku 2009” za modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Starzyńskiego 8.

W 2011 roku PGM otrzymał tytuł „Modernizacja Roku 2010” za modernizację budynku przy Pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku - Biuro Obsługi Mieszkańców.

W 2012 roku PGM otrzymał dyplom za udział w „Modernizacji Roku 2011” za modernizację budynków przy ul. Krasińskiego 14 a-b, przy ul. Krasińskiego 15, przy ul. Niedziałkowskiego 4, przy ul. Wojska Polskiego 1, 2 i 2a, przy ul. Tuwima 2 i przy ul. Jaracza 22.

W 2013 roku w gronie finalistów konkursu "Modernizacja Roku 2012" znalazła się termomodernizacja budynku przy ul. Chopina 20, natomiast w 2014 roku w gronie finalistów konkursu "Modernizacja Roku 2013" znalazł się budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 5 w Słupsku.

back to top