Przejdź do treści

Społeczna Komisja Mieszkaniowa

SKM pracuje w oparciu o uchwałę nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku, z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

W skład SKM wchodzą:

1. Beata Margalska - Przewodnicząca Komisji, 

2. Danuta Borowska – Członek Komisji,
3. Adriana Jackiewicz - Członek Komisji. 

 

 

back to top