Przejdź do treści

Ponowne nawiązanie umowy najmu

„PONOWNE NAWIĄZANIE STOSUNKU NAJMU/WYCOFANIE WYPOWIEDZENIA UMOWY NAJMU” - WARUNKI FORMALNE

 

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28.03.2012 r. Nr XX/294/12
w sprawie wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o ponowne nawiązanie stosunku najmu/wycofanie wypowiedzenia umowy najmu",  z  potwierdzeniem przez Administratora budynku PGM Sp. z o.o., oświadczeniem najemcy dotyczącym posiadania tytułu prawnego do innego lokalu lub jego braku i stałego zamieszkiwania najemcy, współnajemcy w lokalu mieszkalnym.  W przypadku rozwiązania małżeństwa lub orzeczenia separacji, kserokopię tego dokumentu (PGM-RM10).

OPŁATY:

Nie pobiera się.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Mieszkaniowy PGM Sp. z o.o.,

Pl. Zwycięstwa 4,

pokój nr 6,

tel. 59 8487687  

e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

UWAGI:

W przypadku  braku  kompletu  wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia  i złożenia w biurze prowadzącego sprawę.

back to top