Przejdź do treści

Biuro Zamiany Mieszkań

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkaniowym lokalnej społeczności, wyodrębniło w strukturach organizacyjnych Spółki Biuro Zamiany Mieszkań, które mieści się w centrum miasta, przy placu Zwycięstwa 4.

Głównym zadaniem BZM jest pośredniczenie w dokonywaniu zamian mieszkań, w przypadku gdy co najmniej jeden z zamienianych lokali wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

* Wielopłaszczyznowy system zamiany lokali skierowany jest do:

 • - najemców lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska,

 • - najemców lokali nie wchodzących w skład mieszkaniowego Zasobu Miasta Słupska, z wyłączeniem najemców lokali stanowiących 
    własność osób fizycznych,

 • - właścicieli lokali mieszkalnych,

 • - osób, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

* Ofertę zamiany mogą zgłosić najemcy zajmujący lokale zadłużone, osoby które w wyniku powstałego zadłużenia czynszowego utraciły tytuł prawny do lokalu lub posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny.

* Przeprowadzenie zamiany za porozumieniem stron (dobrowolnej) pozwoli osobom zadłużonym na:

 • - pozbycie się długów związanych z zaległościami czynszowymi (dług nie jest umarzany nawet w momencie wykonania eksmisji i może
    być dochodzony przez wynajmującego w drodze postępowania komorniczego),

 • - uniknięcia postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji,

 • - dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego używanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości
    finansowych najemcy,

 • - możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy (po zamianie z lokalu większego na mniejszy),

 • - możliwość zamieszkania w budynku, w którym prowadzona lub przewidziana jest sprzedaż lokali, w przypadku chęci wykupu
    mieszkania.

 

Strona internetowa Biura Zamiany Mieszkań będzie rozbudowywana wraz z powiększającą się bazą lokali zgłoszonych do zamian.

Wszystkich zainteresowanych zamianą zajmowanego mieszkania zachęcamy do złożenia oferty w Biurze Zamiany Mieszkań lub za pośrednictwem strony internetowej.

>>Oferty zamian<<

back to top