Przejdź do treści

Administracja Zasobów Gminnych


ADMINISTRACJA ZASOBÓW GMINNYCH

Do zadań administratorów należy w szczególności:

* załatwianie wszelkich spraw zgłaszanych przez najemców bez kierowania ich do innych komórek organizacyjnych PGM oraz informowanie najemców o ich prawach i obowiązkach.
* prowadzenie i bieżące aktualizowanie dokumentacji gminnych lokali mieszkalnych (m.in. umowy najmu, karty wymiaru opłat)
* informowanie najemców o zmianach wysokości opłat w formie stosownych aneksów
* odbiór i plombowanie indywidualnych wodomierzy, kontrola ich wskazań oraz prowadzenie rejestru stanów liczników.
* kontrola wskazań liczników zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej w nieruchomości oraz weryfikacja otrzymywanych faktur od dostawców mediów
* nadzorowanie i rozliczanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości, koszeniem trawników, prześwietlaniem drzew, itp.
* kontrola stanu piwnic i strychów pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

ADMINISTRACJA ZASOBÓW GMINNYCH
Pl. Zwycięstwa 4

Kierownik - Waldemar Gierczak
tel. sekretariat (59) 84 87 671
fax. (59) 842 39 31
e-mail: waldemar.gierczak@pgm.slupsk.pl
pgm-gierczakstatus pgm-gierczak

Z-ca Kierownika d/s technicznych - Tomasz Bałaszewicz
tel. sekretariat (59) 84 87 671
fax. (59) 842 39 31
e-mail: tomasz.balaszewicz@pgm.slupsk.pl
pgm-balaszewiszstatus pgm-balaszewisz

Administratora, który zajmuje się danym budynkiem lub lokalem, można odszukać poprzez baner "Twój administrator", kierując się nazwą ulicy.

 

Administratorzy przyjmują mieszkańców
od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.00 - 10.00   oraz  13.00 - 15.00, a w piątki  7.00 - 10.00.

 

Nowy konta dla najemców lokali gminnych:  BRE BANK SA: 81 1140 1153 0000 2180 2900 1001

Blankiety opłat dostępne są u administratorów.

 

back to top