Przejdź do treści

Pogotowie Techniczne

Pogotowie Techniczne
 
w godzinach pracy administracji (7:00-15:00)


Administracja Zasobów Gminnych tel. (59) 84 87 671; 
Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 tel. (59) 84 87 590;
Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 tel. (59) 84 87 640;


po godzinach pracy administracji (15:00-7:00)

Pogotowie PGM wod-kan, c.o., gaz. Administracja Zasobów Gminnych: tel. 693-725-851
Pogotowie PGM wod-kan, c.o., gaz. Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 i nr 2: tel. 693-725-851 lub 691-125-500,
Pogotowie PGM elektryczne Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 i nr 2, Administracja Zasobów Gminnych: tel.  (59)  842-96-51,    601-619-647,   601-840-491

Pogotowie ciepłownicze Cofely EC Słupsk 993
Pogotowie gazowe 992

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w ramach swej działalności gwarantuje, mieszkańcom lokali gminnych i własnościowych wspólnot mieszkaniowych, którymi zarządza,  całodobową pomoc służb technicznych.

W godzina od 7 do 15 zgłoszenia awarii przyjmują administracje, natomiast w godz. od 15 do 7 oraz w weekendy interwencje przyjmuje Pogotowie Techniczne PGM. Służby pogotowia należy informować o wszelkich awariach  oraz innych zdarzeniach mogących zagrozić życiu i zdrowiu mieszkańców oraz zagrażających konstrukcji technicznej budynku. Pogotowie usuwa awarie w zakresie związanym z sieciami wodno-kanalizacyjnymi,  ciepłowniczymi, gazami, instalacją elektryczną.  Pogotowie techniczne prowadzi prace w zakresie zabezpieczenia i napraw wszystkich awarii występujących w częściach wspólnych budynku, w lokalach gminnych oraz za obciążeniem właściciela mieszkania w lokalach własnościowych.

Szczegółowy zakres świadczenia usług w ramach „Pogotowia Technicznego”:

Instalacja wodociągowa - usuwanie awarii instalacji wewnątrz budynków, pionów i poziomów wodociągowych oraz instalacje w lokalach w zakresie wymiany: uszkodzonych śrubunków, głowic zaworów przelotowych, uszkodzonych rur; zabezpieczenie obiektu w sytuacjach awaryjnych w przypadku znacznego uszkodzenia instalacji wodnej poprzez odcięcie dopływu wody do uszkodzonego odcinka instalacji.

Instalacja kanalizacyjna - usuwanie awarii instalacji w wewnątrz i na zewnątrz budynków do przykanalika pionów i poziomów kanalizacyjnych. Udrożnienie pionów i poziomów, usuwanie przecieków, wypompowanie wody lub fekalii z pomieszczeń piwnicznych w przypadku awarii sieci.

Instalacja gazowa - usuwanie awarii wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach, ich zlokalizowanie, usunięcie lub zabezpieczenie nieszczelności pionów i poziomów oraz odcięcie instalacji w lokalach od zaworu głównego. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub niesprawności odbiornika gazu odcięcie dopływu gazu od odbiornika.

Instalacja centralnego ogrzewania- zabezpieczenie przecieków w instalacji c. o. i ciepłej wody w budynkach nie objętych umową o konserwacje w/w instalacji przez Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o.

Instalacje elektryczne - usunięcie awarii elektrycznych w obrębie klatek schodowych i piwnicznych; uszkodzenia przewodów elektrycznych i liczników.

back to top