WYKAZ TERMINÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE STANEM TECHNICZNYM LOKALI KOMUNALNYCH
PRZEZNACZONYCH DO REMONTU ADMINISTROWANYCH PRZEZ
ADMINISTRACJĘ ZASOBÓW GMINNYCH 

Lp.

Adres

Termin

Godziny

1

   Lutosławskiego 4/20

22.11.2021

1110-1120

2

  Niemcewicza 11/14

24.11.2021

1030-1040

3

Niemcewicza 22/4

24.11.2021

1055-1105

 

 

WYKAZ TERMINÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE STANEM TECHNICZNYM LOKALI SOCJALNYCH
PRZEZNACZONYCH DO REMONTU ADMINISTROWANYCH PRZEZ
ADMINISTRACJĘ ZASOBÓW GMINNYCH 

Lp.

Adres

Termin

Godziny

1

Sierpinka 18/1A

22.11.2021

1100-1110


WYKAZ TERMINÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE STANEM TECHNICZNYM LOKALI MIESZKALNYCH
PRZEZNACZONYCH DO REMONTU ADMINISTROWANYCH PRZEZ AWIL1
 

L.p

Adres

Termin

Godziny

1

Morcinka 2/20

22.11.2021 r.

10:15 – 10:25

2

Sienkiewicza 8/1

22.11.2021 r.

10:35 - 10:45

3

H. Pobożnego 5/2

23.11.2021 r.

10:15-10:25

4

Długosza 26/4

23.11.2021 r.

10:35-10:45

5

Szarych Szeregów 3/9

23.11.2021 r.

10:50- 11:00

6

Mickiewicza 7/7

24.11.2021 r.

10:15-10:25

7

Mickiewicza 57/3

24.11.2021 r.

10:25- 10:35

8

Słowackiego 39A/9

25.11.2021 r.

10:25-10:35