WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o przetargach ustnych ograniczonych na najem :

GARAŻY

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godzinie 13.00 w sali nr 3 (parter) w budynku Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. B. Prusa 6 w Słupsku.

LOKALI UŻYTKOWYCH

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godzinie 13.40 w sali nr 3 (parter) w budynku Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. B. Prusa 6 w Słupsku.

LOKALI UŻYTKOWYCH - MAGAZYNÓW 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godzinie 14.10 w sali nr 3 (parter) w budynku Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. B. Prusa 6 w Słupsku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest : wpłacenie wadium w kasie PGM Sp. z o.o. w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 4, do dnia 22 sierpnia 2018 r. w godzinach : poniedziałek od 8.15 do 13.30 oraz od wtorku do piątku od 7.15 do 13.00.

Pełną treść ogłoszeń umieszczano na tablicach ogłoszeń :

1. Urzędu Miejskiego w Słupsku (przy pokoju nr 214 – II piętro),

2. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku :

 siedziba Administracji Zasobów Gminnych Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (tablice : na elewacji budynku oraz przy pokoju nr 10),

 siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 1, ul. Prusa 6 w Słupsku (tablica ogłoszeń I piętro),

 siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 2, ul. Niemcewicza 14 w Słupsku (tablica na parterze),

 siedziba Zarządu PGM Sp. z o.o, ul. Tuwima 4 w Słupsku (tablica na I piętrze),

oraz na stronach internetowych : www.slupsk.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl, www.pgm.slupsk.pl (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów uzyskać można w Administracji Zasobów Gminnych – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (pokój nr 10) – tel. 59 8487700.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargów bez podania przyczyn w trybie właściwym dla ogłoszenia.