WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o przetargach ustnych ograniczonych na najem :

GARAŻY

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06 marca 2019 r. o godzinie 11.20 w sali nr 3 (parter) w budynku Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. B. Prusa 6 w Słupsku. 

 

LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Przetarg odbędzie się w dniu  06 marca 2019 r. o godzinie 12.30 w sali nr 3 (parter) w budynku Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. B. Prusa 6 w Słupsku. 

 

LOKALI UŻYTKOWYCH - MAGAZYNÓW

 

Przetarg odbędzie się w dniu  06 marca 2019 r. o godzinie 13.50 w sali nr 3 (parter) w budynku Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. B. Prusa 6 w Słupsku. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest : wpłacenie wadium w kasie PGM Sp. z o.o.  w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 4, do dnia 28 lutego 2019 r. w godzinach od 8.15 do 13.30.

Pełną treść ogłoszeń umieszczano na tablicach ogłoszeń :

  1. Urzędu Miejskiego w Słupsku (przy pokoju nr 214 – II piętro),
  1. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku :
  • siedziba Administracji Zasobów Gminnych Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (tablice : na elewacji budynku oraz przy pokoju nr 10),
  • siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 1, ul. Prusa 6 w Słupsku (tablica ogłoszeń I piętro),
  • siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 2, ul. Niemcewicza 14 w Słupsku (tablica na parterze),
  • siedziba Zarządu PGM Sp. z o.o, ul. Tuwima 4 w Słupsku (tablica na I piętrze),

oraz na stronach internetowych : www.slupsk.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl, www.pgm.slupsk.pl (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów uzyskać można w Administracji Zasobów Gminnych – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (pokój nr 10) – tel. 59 8487700.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargów bez podania przyczyn w trybie właściwym dla ogłoszenia.