Szanowni Państwo

Uprzejmie  informujemy, że w dniach  24 grudnia 2021r. oraz 7 stycznia 2022r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. będzie NIECZYNNE

Nieczynne będą biura przy ul. Prusa 6, ul. Niemcewicza 15, Placu Zwycięstwa 4 i ul. Tuwima 4

 

Zgodnie z  Kodeksem Pracy pracownicy mają prawo odebrać dzień wolny za święto (lub dzień wolny od pracy) przypadające w sobotę.

Tak będzie w przypadku Świąt i Nowego Roku przypadających w sobotę. Prosimy o uwzględnienie tego faktu przy planowaniu  terminu spraw.

W przypadku wystąpienia awarii prosimy o kontakt z Pogotowiem Technicznym PGM:

Pogotowie PGM wod-kan, gaz (dla budynków komunalnych)  tel. 693-725-851

Pogotowie PGM wod-kan, gaz. (dla wspólnot mieszkaniowych)   tel. 723-178-161

Pogotowie PGM elektryczne       tel. 601-840-491