WYKAZ TERMINÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE STANEM TECHNICZNYM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ZASIEDLENIA W ZAMIAN ZA PRZEPROWADZENIE REMONTU WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA WŁASNY KOSZT

 

PGM Sp. z o.o. przedstawia wykaz terminów umożliwiających zapoznanie się ze stanem technicznym:

•    lokali mieszkalnych – przeznaczonych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, wymagających przeprowadzenia remontu we własnym zakresie i na własny koszt,

•    lokali przeznaczonych do zawarcia umowy najmu socjalnego, wymagających przeprowadzenia remontu we własnym zakresie i na własny koszt.

Osoby umieszczone na listach oczekujących na mieszkanie komunalne, które telefonicznie złożyły wolę obejrzenia lokalu, podczas oglądania zobowiązane są do ochrony ust i nosa (założenie maseczki bądź innego elementu, tj. chusty, apaszki) oraz do ubrania rękawiczek ochronnych. Ponadto w oglądanym lokalu mogą przebywać jednorazowo maksymalnie 3 osoby oraz należy zachować 2 metry odstępu.

W przypadku wyrażania zgody na remont lokalu, oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu należy złożyć na druku PGM-RM11 w terminie nieprzekraczającym 29 maja 2020 r. wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres PGM Sp. z o.o. ul. Tuwima 4 w Słupsku (decyduje data stempla pocztowego).