PGM Sp. z o.o. przedstawia do wiadomości osób umieszczonych na listach oczekujących na lokale komunalne:

     • Listę lokali mieszkalnych wymagających przeprowadzenia remontu we własnym zakresie i na własny koszt,


     • Listę lokali socjalnych wymagających przeprowadzenia remontu we własnym zakresie i na własny koszt.


Osoby umieszczone na listach oczekujących na mieszkanie komunalne, które złożyły deklarację woli wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt mogą obejrzeć lokale wykazane na w/w listach. Wolę obejrzenia lokalu należy zgłosić w sekretariacie administracji właściwej dla lokalu do 16 lipca 2018 r. - zgodnie z informacją widniejącą pod w/w listami.


W przypadku wyrażenia zgody na remont lokalu, oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu należy złożyć na druku PGM-RM11 do końca miesiąca lipca 2018 r. w sekretariacie PGM Sp. z o.o. znajdującym się przy ul. Tuwima 4 w Słupsku.