LISTY LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ZASIEDLENIA W ZAMIAN ZA PRZEPROWADZENIE REMONTU WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA WŁASNY KOSZT PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ

 

PGM Sp. z o.o. przedstawia do wiadomości osób umieszczonych na listach oczekujących na lokale komunalne:

•    Listę lokali mieszkalnych – przeznaczonych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, wymagających przeprowadzenia remontu we własnym zakresie i na własny koszt,

•    Listę lokali przeznaczonych do zawarcia umowy najmu socjalnego, wymagających przeprowadzenia remontu we własnym zakresie i na własny koszt.

Osoby umieszczone na listach oczekujących na mieszkanie komunalne, które złożyły deklarację woli wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt mogą obejrzeć lokale wykazane na w/w listach. Wolę obejrzenia lokalu należy zgłosić w sekretariacie administracji właściwej dla lokalu do
16 września 2019 r. - zgodnie z informacją widniejącą pod w/w listami.

W przypadku wyrażenia zgody na remont lokalu, oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu należy złożyć na druku PGM-RM11 do końca miesiąca września 2019 r. w sekretariacie PGM Sp. z o.o. znajdującym się przy ul. Tuwima 4 w Słupsku.