Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Zasiedlenie lokali socjalnych w budynku przy ul. Mochnackiego

Referat Mieszkaniowy > Zasiedlenie lokali socjalnych w budynku przy ul. Mochnackiego

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku informuję, iż zakończono pierwszy etap przydziału mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Mochnackiego. Po zamknięciu prac Komisji Kwalifikacyjnej do rozpatrzenia wniosków o zamianę mieszkań socjalnych na mieszkania socjalne w nowo wybudowanym budynku przy ul. Mochnackiego, w tym również zakończeniu trybu odwoławczego, Referat Mieszkaniowy PGM rozpocznie pracę nad wyłonieniem osób znajdujących się na liście osób oczekujących na lokale socjalne.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących   w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Słupsk mieszkania socjalne będą zasiedlanie w oparciu o listę osób oczekujących na lokale socjalne zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta Słupska. W celu realizacji zadań pracownicy Referatu Mieszkaniowego wezwą osoby znajdujące się na liście do aktualizacji wniosków.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w Referacie Mieszkaniowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, przy Placu Zwycięstwa 4.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010