Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Biuro Zamiany Mieszkań

W lutym 2004 roku zostało utworzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Biuro Zamiany Mieszkań, obecnie mieszczące się przy Pl. Zwycięstwa 4 w pokoju nr  7. Powołano je w ramach dobrowolnej współpracy Zarządcy  z podmiotami zewnętrznymi oraz mieszkańcami zasobów gminnych. Bezpłatne biuro pośrednictwa i zamiany mieszkań gromadzi i analizuje informacje o możliwościach nabycia i  zamiany mieszkań komunalnych oraz uzyskania lokali w ramach budownictwa społecznego na terenie Miasta Słupska. Zgromadzone przez BZM informacje wskazują rzeczywiste potrzeby mieszkaniowe lokalnej społeczności oraz stymulują aktywność mieszkańców. Podstawowym celem biura jest ułatwienie dokonywania zamian przez najemców zadłużonych i zubożałych. W biurze mogą złożyć wniosek wszyscy chętni, nie zależnie od tego, w czyich zasobach znajduje się użytkowany lokal.


Uczestnikami systemu zamian mogą być:
- najemcy lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
- najemcy lokali mieszkalnych, wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych
- osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

BZM funkcjonuje bez pobierania opłat, co ma ogromne znaczenie na słupskim rynku nieruchomości. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej utworzyło BZM, w celu poprawienia warunków mieszkalnych najemców zasobów komunalnych, zmniejszenia liczby dłużników i skrócenia czasu oczekiwania na lokal socjalny.

Uruchomienie internetowego Biura Zamiany Mieszkań pozwoli urealnić i usprawnić wielopłaszczyznowy system zamiany mieszkań, który umożliwi na internetowe pobieranie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o zamianę oraz swobodny wgląd w oferty składane przez lokatorów. Wszelkie dodatkowe informacjie zostaną udzielone w  Biurze Zamiany Mieszkań

 
Biuro Zamiany Mieszkań

ul. Pl. Zwyciestwa 4 pok. nr 7
tel. (59) 84-87-698
e-mail: zamiany@pgm.slupsk.pl
pgm-zamianystatus pgm-zamiany

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.00 - 10.00   oraz  12.00 - 15.00, a w piątki  7.00 - 10.00.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010