Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Aktualności

Aktualności

2017-12-12

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o przetargu ustnym ograniczonym na najem lokalu użytkowego.

więcej
2017-12-08

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku
Ogłasza nabór na stanowisko
w dziale księgowości, w pełnym wymiarze czasu pracy.

więcej
2017-11-10

LISTY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ SOCJALNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASIEDLENIA W ZAMIAN ZA PRZEPROWADZENIE REMONTU WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA WŁASNY KOSZT PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ.

więcej
2017-11-17

Prezydent Miasta Słupska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

„Nabycie przez Miasto Słupsk lokali mieszkalnych”

więcej
2017-10-11

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o przetargach ustnych ograniczonych na najem garaży i lokali użytkowych.

więcej
2017-10-31

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Ogłasza nabór na stanowisko
w dziale technicznym, w pełnym wymiarze czasu pracy.

więcej
2017-10-11

PGM Sp. z o.o. w Słupsku informuje o możliwości zamiany lokalu komunalnego na wolne lokale w zasobach STBS-u:

więcej
2017-09-21
Rozstrzygniecie konkursu na najładniej ukwiecony balkon.

PGM Sp. z o.o. informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na najładniej ukwiecony balkon w sezonie 2017. 

więcej
2017-09-19

29 września 2017 roku w godzinach 9.00 – 13.00 w słupskim ratuszu odbędzie się I Słupska Konferencja Renowacji Zabytków organizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Słupska przez słupską Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku i Słupską Izbę Przemysłowo-Handlową.

więcej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010