Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

OGŁOSZENIE

Aktualności > OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Słupska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

„Nabycie przez Miasto Słupsk lokali mieszkalnych”

Prezydent Miasta Słupska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

„Nabycie przez Miasto Słupsk lokali mieszkalnych”

w związku z art. 4 pkt 3 lit. ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wyłączającym stosowanie ustawy do nabycia własności i innych praw do nieruchomości, postępowanie przeprowadzone będzie w trybie rokowań z ogłoszeniem w oparciu o Zarządzenie Nr 1205 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie: wprowadzenia „Procedury nabywania własności lokali mieszkalnych oraz części budynków i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub prawie użytkowania wieczystego do zasobu Miasta Słupska.”

Termin zawarcia umowy (podpisania aktu notarialnego): do 31 grudnia 2017 r.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OFERTY
1. Nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej.
2. Zamawiający zainteresowany jest nieruchomościami położonymi w obrębie granic administracyjnych Miasta Słupska.
3. Zamawiający zainteresowany jest lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej do 55 m kw.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Słupsku – w Wydziale Polityki Mieszkaniowejprzy pl. Zwycięstwa 3 w Słupsku (pokój nr 219 na II piętrze) – nie później niż do 30 listopada 2017r. do godz. 15.00.
Decyduje data wpływu do Wydziału.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA ORAZ GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJĘ

Ze specyfikacją zawierającą szczegółowe warunki składania ofert (minimalnym standardem wykończenia i wyposażenia lokali) można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Słupska – linki zamieszczone niżej – lub w Wydziale Polityki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3, pok. 222 (telefonicznie: 059 84 88 447 lub 335).

W BIP znajduje się także „Procedura nabywania własności lokali mieszkalnych oraz części budynków i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub prawie użytkowania wieczystego do zasobu Miasta Słupska.”

LINK do BIP – Procedura

http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/27981.html

LINK do BIP – Specyfikacja (załącznik nr 1), minimalny standard wykończenia lokali (załącznik nr 2) oraz FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA (załącznik nr 3)

http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/27992.html

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010