Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

BLANKIETY DO WPŁAT DOSTĘPNE W ADMINISTRACJACH

Aktualności > BLANKIETY DO WPŁAT DOSTĘPNE W ADMINISTRACJACH

Od roku 2012 przestają obowiązywać tradycyjne „Książeczki opłat”. Od dnia 1 grudnia 2011 r.Osoby obecnie korzystające z „Książeczek opłat” mogą pobierać blankiety do wpłat za lokale w swoich administracjach oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca w okienku Informacja Czynszowa przy ul. Pl. Zwycięsta 4.

INFORMACJA

Od roku 2012 przestają obowiązywać tradycyjne „Książeczki opłat”.
Od dnia 1 grudnia 2011 r.Osoby obecnie korzystające z „Książeczek opłat” mogą pobierać blankiety do wpłat za lokale w swoich administracjach oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca w okienku Informacja Czynszowa przy ul. Pl. Zwycięsta 4

UWAGA: od 1 stycznia 2012 roku najemców lokali gminnych bezwzględnie obowiązuje następujący numer konta:
81 1140 1153 0000 2180 2900 1001

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010